Volt egyszer Indiában egy Shehrán nevű király, aki mindeneken uralkodott, csak saját unalmán nem. Reggel, délben, este, egész nap, folyton csak unatkozott. Annyira unta magát, hogy végül is belebetegedett az unalomba. Ágynak dőlt, felakadt a szeme, mintha haldoklana.

Sessa ebn Daher, az udvari bölcs, megsajnálta urát és hogy unalmát elűzze, feltalált egy játékot: a sakkot. Ez a játék csodát művelt. Alig játszotta le a király az első játszmát, máris felépült.

- Mit kívánsz jutalmul? - kérdezte Shehrán.

- Tégy a sakktábla első kockájára egy búzaszemet, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet és így tovább, minden kockára kétszer annyit, amennyi az előtte lévőn volt - mondta Sessa ebn Daher. - Amennyire a búzaszemek száma a duplázás folytán a 64. kockára nő, annyi búzaszem legyen a jutalmam

- Szerény kérés! - mosolygott a király. - Beszéded mindazonáltal rejtvényesnek hat.....

- Fejtsd meg a rejtvényt és megtudod, hogy találmányom megfizethetetlen! - válaszolt a bölcs még rejtélyesebben.

Shehrán erre előhívatta tudósait, hogy oldják meg a talányt. Azok neki is álltak és kiszámították, hogy ha a kérést teljesíteni akarnák, 18 trillió 446 744 billió 73 709 millió 551 ezer 615
búzaszemet kellene Sessa ebn Dahernek adniuk, olyan hatalmas mennyiségű gabonát, amellyel 9 mm vastagon beboríthatnák az egész földgolyót. Tehát a találmány valóban megfizethetetlen.
(Kun Erzsébet: A rejtvény)


És még néhány érdekesség:

Konkrét mérés alapján 300 szem búza tömege 11,4 gramm, ezért egy szem búza 0,038 gramm.
Ezt felhasználva 18446744073709551615 búzaszem tömege 70097624700 tonna.
Ezt a búza mennyiséget 12 tonnás vasúti kocsikba rakva, amelyek átlagos hossza 12 m,
a vasúti szerelvény hossza 70097674,7 km, amely 17524.4-szer érné körül az egyenlítőt.
A Föld-Hold távolság közelítőleg 384 000 km, így a vonatszerelvény hossza kb. 1825-szöröse a Föld-Hold távolságnak.
(A számításokat Ágotai László végezte)
 
Szerző: Sakk-mester  2011.06.02. 15:13