[Event "Mattkör 5"]

[Site "rapid"]

[Date "2011.06.05"]

[Round "?"]

[White "Nemeti, Kornel"]

[Black "Mate, Levente"]

[Result "1-0"]

[ECO "B06"]

[Annotator "Deep Rybka 4.1 x64 (30s)"]

[PlyCount "55"]

[EventDate "2011.??.??"]

 

{B06: Modern Defence} 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nf3 Bg7 4. Bc4 c6 5. O-O b5 6. Bb3

Bg4? $2 $146 (6... Nf6 7. e5 (7. Re1 O-O 8. c3 Bg4 9. Nbd2 Nbd7 10. h3 Bxf3 11.

Nxf3 e5 12. dxe5 dxe5 13. Qd6 Qb8 14. Qxb8 Raxb8 15. Bc2 a5 16. Be3 Rfe8 17.

Red1 Bf8 18. Kf1 Kg7 19. Ke2 Bc5 20. Rd2 Bf8 21. Rad1 Nc5 {Kubecka,D (2271)

-Michalek,J (2346)/Czechia 2007/EXT 2009/0-1 (71)}) 7... Nd5 8. Bxd5 cxd5 9.

Nc3 O-O 10. exd6 Qxd6 11. Nxb5 Qb6 12. Nc3 Rd8 13. Re1 Nc6 14. Na4 Qb5 15. c3

Bg4 16. Nc5 e5 17. Nb3 Re8 18. Be3 a5 19. dxe5 Nxe5 20. Nbd4 Qc4 21. Qc2 {

Magnusson,G-Ujtelky,M/Leipzig 1960/EXT 1999/0-1 (49)}) (6... e6 7. Re1 Ne7 8.

Bf4 Qc7 9. a4 bxa4 10. Rxa4 e5 11. dxe5 dxe5 12. Be3 O-O 13. Nbd2 Bg4 14. h3

Bxf3 15. Qxf3 Nd7 16. Rea1 Nc8 17. Nc4 Kh8 18. Ra6 Nb8 19. R6a5 Nd7 20. Bd2 Rb8

21. Bc3 {Garcia,G (2430)-Gonzalez Rodriguez,J (2375)/Columbia 1988/TD/1-0 (35)}

) (6... Nd7 7. Bxf7+ Kxf7 8. Ng5+ Ke8 9. Ne6 Qb6 10. Nxg7+ Kf7 11. Nh5 gxh5 12.

Qxh5+ Kg7 13. Rd1 Ndf6 14. Qg5+ Kf8 15. e5 dxe5 16. dxe5 Nd5 17. Nc3 h6 18. Qh5

Nxc3 19. bxc3 Kg7 20. Rd3 Rh7 21. Rg3+ {Skuja,R-Zdanovs,I/Riga 1971/EXT 2002/1/

2 (34)}) (6... Nf6 $142 $14 {and Black could well hope to play on})

 Fokozottan figyeljetek a nem valódi kötéseknél! 

7. Bxf7+!

$1 $18 {final destruction} Kf8 (7... Kxf7 8. Ng5+ Ke8 (8... Kf6 9. Qxg4 {Mate

attack Clearance}) (8... Kf8 9. Qxg4 {Discovered attack}) 9. Qxg4 {Discovered

attack}) 8. Bxg8 (8. h3 $142 $5 Kxf7 9. Ng5+ Ke8 10. Qxg4 $18) 8... Kxg8 $16 9.

c3 e5 (9... h6 $5 $16) 10. Qb3+ $18 Kf8 11. Ng5 Qf6 (11... Qe7 12. f4 exd4 13.

f5 $18) 12. dxe5 dxe5 13. f4 Ke7 $4 {the final mistake, not that it matters

anymore} (13... Ke8 14. Na3 h6 15. fxe5 Qe7 16. Nxb5 cxb5 $18) 14. fxe5 Qxe5

15. Qf7+ Kd8 16. Bf4 Qe7 (16... Qc5+ {doesn't get the bull off the ice} 17. Kh1

Be5 18. Qb7 Bxf4 19. Nf7+ (19. Qxa8 {succumbs to} Qxg5 20. Qxa7 Qh6 21. Rxf4

Qxf4 $19) (19. Rxf4 $6 Qxg5 20. g3 Qe7 21. Qxa8 Kc8 $18) 19... Ke8 20. Rxf4 $18

) 17. h3 (17. Rd1+ $142 {might be the shorter path} Nd7 18. Bc7+ Kxc7 19. Qxe7

$18) 17... Bd7? (17... Qxf7 {the last chance for counterplay} 18. Nxf7+ Ke8 19.

Nd6+ Ke7 20. hxg4 Nd7 $18)

Gyönyörű védőfigura elterelés következik.

18. Bc7+!!

$3 {Deflection: e7} Kxc7 19. Qxe7 Bh6 20.Ne6+ (20. Qe5+ {and White can already relax} Kb7 21. Qxh8 Bxg5 22. Qxh7 Bd8 $18) 20... Kb6 21. Qc5+ Kb7 22. Qd6 (22. Rf7 $142 {secures victory} Re8 23. Qd6 Rxe6 24. Rxd7+ Nxd7 25. Qxd7+ Kb6 26. Qxe6 Rd8 $18) 22... Be3+ (22... Bxe6 {doesn't get the cat off the tree} 23. Qxe6 Na6 24. Rf6 $18) 23. Kh1 Bb6 (23...Bxe6 {a fruitless try to alter the course of the game} 24. Qxe6 Na6 25. Rf7+

Nc7 26. a4 $18) 24. Rf7 Re8 25. Rxd7+! Ka6 (25... Nxd7 {there is nothing better

in the position} 26. a4 Nf8 27. axb5 cxb5 28. Qd5+ Kb8 $18) 26. Qa3+ Ba5 27.

Nc5+ Kb6 28. Rb7# 1-0

 Ti mattoljátok be sötétet!

 

Szép volt Kori! :-)

Gratulálunk!

Szerző: Sakk-mester  2011.06.07. 19:10