1961. év jelentős nemzetközi és magyar sakkversenyei.

 

Csapatmérkőzések, világbajnoki páros mérkőzés.

 

1. Moszkva    III.15.-V.12.   Botvinnik – Tal         13:8   (+10 =5 -5)

2. Oberhausen  VI. 21.-VII.2. II. Európa csapatbajnoki döntő 6 csapat 8 fő+2 tartalék

    1. Szovjetunió  74 %   2. Jugoszlávia  58 %  3. Magyarország  53 %

3. Budapest    IV.5.-9.  Leningrád – Budapest csapat mérkőzés 31.5:16.5 (10+2 tábla, 4 f.)

4. Varsó          X.2-6.     Budapest – Varsó  csapat mérkőzés 30:18  (10+2 tábla, 4.f.)

5. Budapest    IV.21-23 Magyarország – Ausztria csapat mérkőzés 14:6 (10 tábla, 2.f).

 

Nemzetközi versenyek : számok sorrendben : hely, időpont, versenyzők száma, nemzetközi nagymesterek száma, versenyzők (1-3) elért százalékos teljesítményük.

 

1. Bled                        IX.2-X.4.        20        15        Tal 76              Fisher 71         Petroszjan  66

2. Moszkva     I.11.-I.11.       20        9         Petroszjan 71  Korcsnoj 68    Geller  63

3. Baku           XI.17.-XII.20.            21        9         Szpaszkij 72    Polugajevszkij 70  D. Bronstein 62

4. Budapest    X.14.-XI.5.     16        9         Korcsnoj 77   M. Filip 63     D. Bronstein 63

5. Moszkva     V.30.-VII.12. 12        6         Szmiszlov 68  Vaszjukov 68  Olafsson 64

6. Zürich         V.                    12        6         Keresz 82        Petroszjan 77  Gligorics 64

7. Beverwijk   I.10.-20.          10        5         Ivkov 83         Larsen 83        W.Uhlmann 61

8. Dortmund   VII.5.-16.       12        4         Tajmanov 73   Szmiszlov 64  Udovcsics 64

9. Torremolinos  I.24-II.5.     12        4         Gligorics 77    Pomar 77        Najdorf  54

10. Debrecen             VII.15.-30.     14        2         Haág 73          Boleslavszkij 73  Szuetyin 69

 

Megjegyzés : Az évben két szovjet bajnoki döntő volt a 28. és 29. Bakuban és Moszkvában. Szófiában szeptember 16-21-i XXXII. FIDE kongresszuson Portisch Lajos megkapta a nagymesteri, Haág Ervin (a debreceni versenyeredményéért) a nemzetközi mesteri címet. A nemzetközi élmezőnyben ez évben nem volt versenyzőnk!

Budapesten II.27.-III.27. között rendezett XVI. magyar bajnoki döntőn a sorrend : 1-2. Portisch L., Szabó L. 3. Haág Ervin 4. Dely Péter.

A II. Maróczy G. emlékversenyen 4-7. helyen végzett Portisch Lakos és Dely Péter, Dely teljesítette a nemzetközi nagymesteri normát. Mivel nem volt meg a nemzetközi címe, nem kapta meg a nagymesteri címet ezt utólag igényelték és kapta meg jóval később…

 

Az nem szorul elemzésre hogy a sportágak között az első helyen a legnépszerűbb futball áll mejdnem mindennapos közléssel. (298) A második helyen a sakk található évi 227 napi közléssel (75 %) ! A legtöbb sakkhír márciusban van (23 nap) – ekkor indult a világbajnoki páros mérkőzés és a magyar bajnoki döntő. Január és december hónapokban (22) többi hónapokban 20 körül, legkevesebb május 13 napi közléssel. A 3. helyen az Atlétika (összessége) van csak 200 körül, legkevesebb május 13 napi közléssel. További helyekre szorulnak olyan sportágak, mint a kézilabda, kosárlabda, vízilabda, ökölvívás – egyenként 100 közlést sem érik el! Ezeknek a sportágaknak a versenyzői, és szurkolótábora, népszerűsége, ismertsége jóval nagyobb mint a 2. helyen szereplő sakksportnak!

A sakkozásnak ez a kiemelt szerepe alighanem az MSZMP főtitkárának Kádár Jánosnak személyével köthető össze. Közismert volt akkor is (most is) a sakkhoz való vonzódása, és barátsága Szerényi Sándorral a Sakkszövetség elnökével. Legendák szövődnek ehhez – legtöbbször túlzóak és nem igazolhatóak – de nyilvánvaló hogy – ugyan soha ki nem mondottan a sakkszerkesztő munkájába senki nem kívánt belenyúlni sem kritizálni. A sakkrovatvezető Alföldi László volt, de mások (Flórián Tibor, Silye Jenő) is közöltek beszámolókat. Így volt lehetőség arra hogy az ügyes sakkszerkesztő sportágának híreit saját elképzelése szerint formálhatta – tegyük hozzá sikeresen a sakkozók javára.

A második kérdés elemzése erre világos választ ad, ahogyan a versenyek közléséről a legmagasabb szintről – lefelé haladunk. A világbajnoki mérkőzés híreinek prioritása vitathatatlan. Két hónapon keresztül a sakkozók azonnali közléssel értesülnek a játszmákról, függő játszmákról, beszámolókat, fényképeket is közöl a lap a nagy eseményről. A sakkozók részére lényeges volt hogy jóval hamarabb, megismerhették a játszmákat a lapból mint a Magyar Sakkéletből, amely havilap lévén csak egy hónapos késéssel közölhette. Ugyancsak megkülönböztetett figyelmet szentel a lap a két szovjet bajnokság híreinek. Tárgyilagosan tegyük hozzá – és sakkozóink ezt aligha kifogásolják – hogy a világ legerősebb versenyeiről hamar értesültek a legjobb játszmákról, sakkozóink ebből profitálhattak, és hamarosan fel is zárkóztunk a szovjet sakkiskola mögé…

Az oberhauseni európai csapatbajnokságról félidőig – amíg a magyar csapat a 2. helyen volt -  részletesen és reménykedőn beszámolt a lap, a verseny második felében megfogyatkoztak a hírek. Ugyanilyen kétarcú volt a Leningrád – Budapest csapat mérkőzés híreinek közlése – ahogyan kirajzolódott a nagyobb arányú vereségünk a híradás és a méltatás csökkent…

Az év legnagyobb versenyéről – Bled, 15 nagymesterrel – folyamatosan beszámol a lap Tal-Fisher versengéséről az első helyért, szűkszavúan ír Portisch L. szerepléséről miután nem szerepelt sikeresen (15-16 hely).

A budapesti verseny érthetően a legnagyobb figyelmet érdemelte ki, ebben a hónapban a nem sakkozók is sakkhíreket „kénytelenek” olvasni… Már a verseny előtt is bemutatja az érkező nagymestereket játszmákkal, interjúk, eredmények, játszmák mindennaposak. Sakkmozaik jelenik meg, szimultánokról, kirándulásokról, ünnepi fogadásokról szólnak a napi hírek. Igazi sakkünnep ez a hónap a magyar sakkozóknak (X.14.-XI.14.) és aki minden „kulisszatitokról” tudni akar, annak érdemes a lapot a címlaptól tüzetesen végigolvasni… Kövessük röviden az eseményeket.

X. 14.-én : Címlapon : Kádár János vezetésével elutazott Moszkvába a magyar küldöttség az SZKP XXII. Kongresszusára. (okt. 31-ig tart!). Sportoldalon : Megkezdődött a Maróczy G. sakkemlékverseny. Szmiszlov betegség miatt lemondta a versenyt, így 9-re csökkent a résztvevő nagymesterek száma.

X. 31. Moszkvában befejeződött az SZKP XXII. Kongresszusa, delegációk haza indulnak.

XI. 2. Interjú a verseny győztesével Korcsnojjal, a verseny résztvevői a szabadnapot a Balatonnál töltik.

XI. 4. Marosán György vezetésével hazaérkezett Moszkvából a magyar párt küldöttség. Kádár János elvtárs, a tervezett programtól eltérően – Moszkvában maradt Hruscsov meghívására részt vesz a november 7-i díszünnepségen.

XI. 5. Maróczy Géza egykori lakóházán (Köztársaság tér 16.) emléktáblát avatnak magas rangú vendégek jelenlétében, Maróczy gyermekei is résztvesznek.

A verseny résztvevői számára nagyszabású ünnepi fogadást rendeztek amelyen (Kádár János távolléte miatt) Biszku Béla és Szerényi Sándor köszöntötte a megjelenteket.

XI. 7. Címlapon : Moszkvában Kádár János elvtárs Hruscsov társaságában a dísztribünön üdvözli a felvonulókat. Sportoldalon : Függő játszmákkal befejeződött a Maróczy G. emlékverseny. A versenyzők elutaztak Budapestről…

XI. 10. Kádár János hazaérkezett Moszkvából.

Az hogy a főtitkár nem láthatta a versenyt, nem találkozhatott a versenyzőkkel – főleg V. Korcsnojjal – érzékenyen érinthette. Korcsnoj életrajzi könyvében ír róla, hogy 1964-ben egy erős jugoszláviai nagymesterversenyen akart indulni, de a szovjet sakkszövetség nem engedélyezte. Közölték vele hogy Kádár János személyesen kérte, hogy a gyulai Asztalos emlékversenyen vegyen részt. A magas felkérést nem utasíthatták vissza, így jött Korcsnoj Magyarországra három év múlva hogy kis híján 100 %-os teljesítménnyel tönkreverje a mezőnyt…

Akkor még nem sejthettük hogy egy évtized sem kell és a sakk a világpolitika színpadára is kilép hogy megvédje a szovjet sakkiskola hegemóniáját, és egyik főszereplő éppen Korcsnoj lesz… A másik hazai nemzetközi versenyünk furcsa módon majdnem hogy el van hallgatva a lap hasábjain! Csak néhány hír és végeredmény jelent meg, s a mégis csak alapfokú versenynek számító szekszárdi úttörő versenyről közöl beszámolót (!). A magyar versenyzőink eredményeiről külföldi versenyeken mindig hoz hírt : többet ha sikeres, kevesebbet ha lemarad… A következő szint – magyar bajnoki versenyekről az országos döntő kapja – érthetően – a legnagyobb figyelmet! Eredményeket, játszmákat, fényképeket majdnem mindennap közölnek, a rövid sporthírek között közlik a verseny színhelyét, időpontját (!). A Népszabadság külön díjat tűz ki a legszebb játszmára amelyet Dely P. nyer el Varnusz elleni győzelmével. Az országos csapatbajnokság I. osztályának hírei, és fordulók utáni állás is közlésre kerül! És… erre már rácsodálkozhatunk : középfokú – sőt alapfokú versenyről rendszeresen –kapunk tudósítást!

Teljesség igénye nélkül egy csokor a versenyeinkről :

Vegyes mesterversenyek, országos középdöntő hírei, a munkás sakkozás közöttük 50 éves a Vasas mesterversenye – és csillagszerző I. osztályú verseny eredménye játszmával! – úttörőbajnokságok, szimultánok, élősakk bemutató és falusi sakkozás, a spartakiádok (!) is olvashatók a lapban…

Hajtsuk meg az elismerés zászlaját a sakkszerkesztő előtt! Remekül használta ki a lehetőségeit, a sakk így kapott kiemelt helyet a sakkozók örömére… Megerősítésként még egy ma már történelmi távlatból értékelhető hír, amely alighanem csak itt jelent meg a „sakkmozaikban” (a budapesti nemzetközi versenyről).

„A demonstrációs táblákat kezelik : Barcza Noémi és Gyöngyvér, korábban volt Szabolcs (!), Verőczi Zsuzsa, Vígh Béla. A nagyszámú női látogatók között láthatják Tyahur Ilonát Flórián Tibor feleségét…”

Tabi elégedetlenkedő kérdésére íme a Népszabadság sportoldala kajánul visszanevet ránk : a sakkozók bizony itt jóval többet is kaptak… Megkésve, fél évszázad múlva, most azt is elmondhatom hogy a Rádió esti 10 órás sporthíreiben is jutott hely a sakknak. Tizenéves fiatalként csak a futballmérkőzéseket figyeltem, de meghallgat(hattam) azt is amire jól emlékszem mert nem értettem : A magyar sakkbajnokság döntőjének eredményeit ismertette, és ezt hallottam : … játszma függőben maradt világos előnyével… Hogyan lehet egy aznapi meccset félbehagyni? Mafla kérdésemre nem kaptam érdemi választ sem a magasan sem a kevésbé művelt felnőttektől… 61 nyarán a falu utcáin szürkületig rúgtuk a labdát, amíg a Teleki erdő felől hazaballagott a csorda, s hogy a Pirka nevű tehenünk (a nagyszőlő vidékén legravaszabb és legokosabb jószág aki a sakktáblára is értően tekintett) hamarabb érkezett haza, harsányan hozta tudomásomra : besötétedett…

 

X         X         X        X        X        X

 

2011 őszén még látom sétálni Sipos Ferencet. A 40-es évek iparoskörének sakkbajnokát, a nyizsnyij-novgorodi láger nemzetközi! sakkversenyének győztesét, a Nagyerdei Kulturpark  első igazgatóját, 18 évig OB I-es sakkozóját Debrecennek, már nagyon kevesen ismerjük fel. Népszabadságot már nem látok nála. Ennek a szép nevű lapnak – amelynek elő és utótagja is oly annyira elkopott, elfogyott – hűséges olvasóját még szeretném megszólítani : Mondja Feri bácsi, még mindig megvásárolja és olvassa a lapot?!

Csupán azért, hogy mind a ketten jobban érezzük magunkat…

 

Bodóháza  2011. december                                                              SziS    

 

Szerző: Sakk-mester  2011.12.26. 20:40