2013 Saint Louis GM Classic

Final

RankNameScoreFed.M/FRatingTPRW-We123456789
1 IM Bartholomew, John 5.0 USA M 2425 2737 +2.34 1 ½ ½ 1 1 1
2 IM Krush, Irina 3.5 USA F 2502 2500 +0.00 1 ½ ½ ½ 1 0
3 GM Boros, Denes 3.5 HUN M 2484 2499 +0.16 ½ 1 ½ ½ 1 0
4 IM Panjwani, Raja 3.0 CAN M 2450 2461 +0.08 ½ 1 ½ 1 0 0
5 IM Priyadharshan, K. 3.0 IND M 2402 2445 +0.35 ½ ½ ½ 0 ½ 1
6 GM Diamant, Andre 3.0 BRA M 2465 2437 -0.24 1 ½ ½ 0 ½ ½
7 IM Sarkar, Justin 2.5 USA M 2432 2394 -0.34 ½ ½ ½ 1 0 0
8 IM Yang, Darwin 3.0 USA M 2482 2446 -0.29 0 0 ½ 1 ½ 1
9 GM Bykhovsky, Anatoly 2.0 ISR M 2502 2328 -1.41 0 0 1 0 ½ ½
10 IM Kleiman, Jake 1.5 USA M 2362 2272 -0.65 0 ½ 0 0 0 1

Szerző: Sakk-mester  2013.11.28. 09:49