Mire jutsz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.30. 07:51

Mire jutsz sötéttel?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.30. 07:30

Mire jutsz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.30. 07:21

Mire jutsz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.30. 06:51

Miként nyersz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.30. 06:30

Mire jutsz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.30. 06:21

  your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard     your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard   your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the…

Szerző: Sakk-mester  2015.04.29. 11:51

Mire jutsz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.29. 07:51

Mire jutsz világossal?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.29. 07:30

Mire jutsz sötéttel?

Szerző: Sakk-mester  2015.04.29. 07:21