kacor_kiraly.jpgDe jó is lenne, ha a Magyar Sakkszövetség környékén egyetlen egy kajtárkodó egyed sem ólálkodna, s a szövetség a közelébe sem engedné a csak egyéni hasznot látó és nem a magyar sakk ügyét szolgáló egyéneket. Ehhez viszont nélkülözhetetlen a nyilvánosság előtti, nevesített munkavégzés és a nevesített, teljesítményhez kötött javadalmazás. 

Ha ehhez nincs meg az egységes elnökségi akarat, elszántság, akkor lelepleződik a Kacor király, s kiderül róla, ő sem  más, mint egy torkos macska.

-------------

Ez az állatmese olyan gyurma, melyben az állatokat emberré átgyúrva, tárul eléd annak igazságtartalma.

Kacor király

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak volt egy macskája. Ez a macska olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, s egyszer, mikor a macska a tejeslábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s mondta neki:

– Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet ide be ne tedd a lábadat!

No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, bódorgott erre–arra, mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen odasettenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az isten teremtése lehet, ilyen állatot még nem látott. Visszahőköl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól.

No, hanem mégis a róka szólalt meg először. Kérdi a macskától nagy szepegve:

– Ki légyen az úr?

“Ahá! – gondolja magában a macska. – Úgy látszik, fél tőlem.”

Mindjárt nekibátorodott, s mondotta is nagy büszkén:

– Mit, hát te nem ismersz engem? Tudd meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs az az állat, aki ne félne éntőlem.

– Ejnye, ejnye – mondotta a róka –, igazán szégyellem, hogy még a híredet sem hallottam.

Egyszeribe meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt: legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúdhús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle.

– Jól van – mondotta Kacor király –, hát elmegyek veled.

Elmennek a róka házába, de bezzeg a róka sürgött–forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínálta Kacor királyt:

– Egyék felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.

Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa az ő nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fel s alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen.

Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott:

– Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tudod, hogy nálam alszik Kacor király? Ha felébreszted, vége az életednek!

Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, uccu neki, szaladt árkon–bokron által, mintha szemét vették volna. Amint szaladt, szembejő vele egy medve, s kérdi:

– Hát te hova szaladsz, talán bizony a kopók kergetnek?

– Jaj, ne is kérdezze, medve bátyámuram! A róka koma háza előtt jöttem el, s azt mondta róka koma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála szálláson, s ha felébresztem, vége az életemnek.

– Hm, hm – mondja a medve –, na hallod–e, öcsém, sok országot s világot bejártam, de Kacor királynak még a színét sem láttam, de még a hírét sem hallottam. No, csak azért is meglátogatom róka komát, hadd lám, ki az a Kacor király!

Elmegy a medve róka komához, s hát, róka koma még mindig ott jár–kel a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki:

– Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, vége az életének, vége az enyimnek is!

De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna, meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt nekik Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek.

– Jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha Kacor király felébred, s elindul az erdőben?!

Volt ott mindenféle állat: farkas, szarvas, őz, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondta egyszer a nyúl:

– Mondok én valamit. Álljunk össze, ahányan vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, s hívjuk meg Kacor királyt; ha róka komához eljött vacsorára, eljön mihozzánk is.

– Biz az jó lesz – mondotta a varjú –, én, ha megbíztok bennem, elmegyek róka komához, s meghívom Kacor király őfelségét.

Bezzeg hogy megbízták, hogyne bízták volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú róka komához, köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.

– Jól van – mondja róka koma –, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredt–e, s elémondom a kívánságotokat.

Bemegy róka koma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.

– No, mi hír, barátom? – kérdi Kacor király.

– Felséges királyom – mondja róka koma –, itt van egy varjú. Minden rendű és rangbéli állatok küldték ide, hogy meghívják felségedet vacsorára.

Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta róka komának:

– Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.

Visszarepül a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hej, uram teremtőm, egyszeribe nagy tüzet raknak az erdő közepén! A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat; a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket; a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király őfelségét.

Aközben Kacor király is nekikészülődött, jó hegyesre kipödörte a bajuszát, s elindult róka komával a vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta:

– Erre, erre!

Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő róka komával. Hát, uram teremtőm, ahány állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága!

– Jaj, jaj – kiabált a nyúl –, ott jő Kacor király, még felszúr a bajuszára!

– Szaladjon, ki merre tud! – kiáltott a medve, s azzal nekiiramodtak, szaladtak, ahányan voltak, annyifelé.

Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Szerző: Sakk-mester  2019.05.17. 21:18

Miközben a lányok kemény versenyben vannak a férfiakkal az oktatás minden területén, ahol ugyanazokat a szinteket kell teljesíteniük a tanulmányi versenyeken, és diplomájuk megszerzéséhez, mint más nembeli játszópajtásaiknak, addig a sakkban külön csoportokba sorolják a kisasszonyokat. A különbség vitathatatlan, a magyarázat ezerféle. A tény, tény marad. Nézzük az adatokat:

sakkozo_nok.jpg

ferfisakk.jpg

Szerző: Sakk-mester  2019.05.17. 13:29

en.jpgAttól tartok, hogy a sakk bevezetése az iskolákba kötelező tantárgyként egyrészt a sakk vámszedőinek bukszáját duzzasztaná, a szülőkét apasztaná, másrészt az amúgy is túlterhelt nebulók még hosszabban tartó bezártságát növelné, mozgáslehetőségét csökkentené. A kötelező irtózatot vált ki az emberből, míg a szabadon választott időtöltés a frusztrációját oldja és felszabadítja nyomorgatott egóját. Az ember a szabad döntése alapján tartja magát valakinek, amúgy egy senki.

Ezért is kellene soron kívül megalakítani a Magyar Sakkakadémiát Lékó Péter vezetésével, hogy ezek az oktató videók elérhetőek legyen a sakkot kedvelő gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, anyagi helyzetüktől függetlenül. Meríthessenek annyit a tudás kútjából amennyit tehetségük, akaratuk, elszántságuk, szorgalmuk lehetővé tesz. 

Természetesen komoly harc várható a sakkból profitálók, a két lábon járó pénznyelők, és a sakk anyagi érdek nélkül terjesztői között.

Azt is látni kell, hogy Lékó Péter tervezett sakkoktató videói sok sakk-haszonleső érdekét sérti, cserébe viszont a szerényebb körülmények között élők tehetséges gyerekei is a legminőségibb oktatásban részesülnek az esélyegyenlőség jegyében.

Még az anyagilag jól eleresztettek pénztárcáját is megterheli egy egyhetes napi 5-8 órás tréning. A módosak  között akadhatnak olyanok, akik inkább fizetnek, de  a szerényebb körülmények között élők gyerekei ne veszélyeztessék akár kevésbé tehetséges és szorgalmas gyerekük sikerét.

Ezt viszont  - a tehetségek sárba tiprását - egy magára valamit is adó társadalom nem engedheti meg magának. Éppen ezért kell támogatnia és megvalósítania az egyenlő esélyt teremtő Magyar Sakkakadémiát.

Szerző: Sakk-mester  2019.05.17. 12:35

en.jpgArról álmodtam az éjjel, hogy a kerékpárral és annak alkatrészeivel tanítottam, szemléltettem a kémiát, a biológiát, a matematikát, a fizikát, az irodalmat és a nyelvtant. A történelmet nem nagyon lehet tanítani vele, mert a kerékpár mindig az igazság, a valóság oldalán áll. A kerékpár például a sakkhoz képest mindig a megtestesült valóság, míg a sakk fikció csupán. A kerékpár szét és összeszerelése, beállítása műszaki felkészültséget követel, a kerékpárt hajtani kell, erőt fejleszt, erősíti az izmokat, a véredényeket, a szívet, a tüdőt, mozgásban tart, kiüríti a feszkót belőled. A sakk asztal mellé ültet, görnyedtet a levegőtlen olykor közel negyvenfokos bűzös teremben. A sakkozó mindig közelre néz, lételeme, gyakorló-tanuló eszköze a számítógép, mely a közellátás okán elferdíti a szemtengelyét, szemüveg viselésére kényszerít. A sakk a megmerevedett testbe belefojtja a feszültséget, amit pszichológus old már ki a gyermekeknél is. A sakk pockossá tesz, nemcsak az állásértékeléssel, tervkészítéssel és változatszámítással, hanem felpuffadt beleiddel is birkózol órákon át. A kerékpáros is pozíciójátékos és taktikus, de ő a valóságban helyezi el, vagy épp áldozza fel magát. Kiizzadja magából a frusztrációt, a feszültséget, ép testben ép lelket hoz létre. A sakkozó a fa vagy műanyag figuráival teszi ezt, így nem csoda, ha ő jóval kegyetlenebb, hisz nem neki esik bántódása, nem őt döntik fel, ha rosszul ítéli meg a helyzetet, nem önmagát áldozza fel, hanem csak a vezérét, a lovát. Miközben izolálja gyalogját, elszigeteli magát egy képzelt világba. A kerékpározás is mély koncentrációt követel sokszor órákon át, mégis inkább játék marad a mozgás miatt.

Mikor felébredtem azon agyaltam, hogy melyik sport van közelebb az élethez, a való, a hús-vér világhoz. Azután biciklire pattantam, hogy kimossam az agyamból az álmom.

Szerző: Sakk-mester  2019.05.16. 15:06

Szerző: Sakk-mester  2019.05.16. 15:00

szabo_laszlo.pngAzt mondja a Magyar Sakkszövetség elnöke Szabó László: "Közvetlenül a megválasztásom után már meg is tartottuk az első elnökségi ülést, ezen – többek között – arra kértem a tagokat, hogy május 24-re, a következő elnökségi ülésig mindenki dolgozza ki, hogy mivel szeretne foglalkozni."

Nem gondoltam volna, hogy kívánságműsorrá silányodik a 64 pontos program végrehajtása. Már az első elnökségi ülésen fel kellett volna osztani a teendőket. A feladatokhoz hozzá kell rendelni a végrehajtásért felelős személyt, személyeket - bár ez a kifejezés ( felelős) eddig ismeretlen volt sakkszövetségi berkekben is - a dologi, technikai feltételeket és a megvalósításhoz nélkülözhetetlen pénzforrást.

Ha ez nem így működök akkor blabla az egész programosdi amivel belehetett fogni az amúgy is vakok szemét. 

Jó lenne ha az elnök nem bébiszitterkedéssel múlatná az időt, hanem kőkeményen beleállna programpontjai megvalósításába.

Ez nem egy buli, ahol szabad a tánc, ez munka, ahol az eredményért dolgozni kell. Munkára fel!

Szerző: Sakk-mester  2019.05.16. 08:57

rathaus_mukachevo.jpg 

A részletes eredményeket ITT találod. 

 

 

 

 

--------------

 

 

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1
FM Shankovskyi Andrii 2374 UKR * ½ 1 ½ 1 1 1 1 0 1 7,0 0,5 6 29,50 3,0
2
FM Larkin Vladyslav 2366 UKR ½ * ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 7,0 0,5 5 27,75 3,0
3
IM Tiba Vladyslav 2370 UKR 0 ½ * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 5,5 0,0 3 20,50 1,5
4
FM Oros Robert 2316 UKR ½ 0 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 5,0 0,0 2 18,75 1,5
5
IM Shkuran Danylo 2357 UKR 0 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 4,5 0,0 2 15,50 1,0
6
IM Itkis Boris 2327 ROU 0 ½ 0 ½ ½ * 1 ½ 0 1 4,0 1,0 2 16,00 1,5
7
Vachylia Andrii 2285 UKR 0 ½ ½ ½ ½ 0 * 0 1 1 4,0 0,0 2 15,50 2,0
8
FM Ceres Dragos 2317 MDA 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 * ½ 0 3,5 0,0 1 14,75 1,5
9
FM Martynyuk Elizaveta 2141 RUS 1 0 0 0 0 1 0 ½ * 0 2,5 0,0 2 12,75 1,0
10
Tran David 2070 HUN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * 2,0 0,0 2 6,00 0,0

Player info

HUN

Name Tran David
Starting rank 10
Rating 2070
Rating national 0
Rating international 2070
Performance rating 2097
FIDE rtg +/- 8,4
Points 2
Rank 10
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 790630
Year of birth 2007

 

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res. K rtg+/-
1 1 Vachylia Andrii 2285 UKR 4,0 s 0 40 -9,20
2 6 FM Ceres Dragos 2317 MDA 3,5 w 1 40 32,40
3 2 FM Martynyuk Elizaveta 2141 RUS 2,5 s 1 40 24,00
4 7 FM Oros Robert 2316 UKR 5,0 w 0 40 -7,60
5 3 IM Itkis Boris 2327 ROU 4,0 s 0 40 -7,20
6 8 FM Larkin Vladyslav 2366 UKR 7,0 w 0 40 -6,00
7 4 IM Shkuran Danylo 2357 UKR 4,5 s 0 40 -6,40
8 9 IM Tiba Vladyslav 2370 UKR 5,5 w 0 40 -6,00
9 5 FM Shankovskyi Andrii 2374 UKR 7,0 s 0 40 -5,60


Starting rank list of players

No.   Name FideID FED Rtg
5
FM Shankovskyi Andrii 14121565 UKR 2374
9
IM Tiba Vladyslav 14118823 UKR 2370
8
FM Larkin Vladyslav 14152894 UKR 2366
4
IM Shkuran Danylo 14106248 UKR 2357
3
IM Itkis Boris 1209167 ROU 2327
6
FM Ceres Dragos 13905864 MDA 2317
7
FM Oros Robert 14120666 UKR 2316
1
Vachylia Andrii 14137224 UKR 2285
2
FM Martynyuk Elizaveta 24128511 RUS 2141
10
Tran David 790630 HUN 2070

 

Playing schedule

Round Date Time
1 2019/05/09 16-00
2 2019/05/10 10-00
3 2019/05/10 16-00
4 2019/05/11 10-00
5 2019/05/11 16-00
6 2019/05/12 17-00
7 2019/05/13 10-00
8 2019/05/13 16-00
9 2019/05/14 10-00
Szerző: Sakk-mester  2019.05.14. 17:10

A Magyar Sakkszövetség 2019. május 11-én szombaton a Magyar Sport Házában megtartotta Ünnepi Tisztújító Közgyűlését.

A következő négy évre a Közgyűlés az alábbi jelölteket választotta meg:

Elnök: Szabó László

Alelnök: Nádasi Tamás

Elnökségi tagok: Ács Péter, Csom István, dr. Flumbort András, Fogarasi Norbert, dr. Font Gusztáv, Gyimesi Zoltán, Korpics Zsolt, Lakos Nikoletta, dr. Pap Géza, dr. Sterbenz Tamás

Ellenőrző bizottság: Barthel-Rúzsa Zsolt, Hetényi Márk, Menczer Tamás

Fegyelmi bizottság: dr. Borbély Zoltán, dr. Farkas Attila Erik, Jakobetz András, dr. Perkovics Géza, dr. Varga Tamás

 

----------------------

 

SZABÓ LÁSZLÓ: LEGYEN ISKOLAI TANANYAG A SAKK!
LANTOS GÁBOR2019.05.13. 18:19

A Magyar Sakkszövetség közgyűlése Szabó László kommunikációs szakembert választotta meg elnöknek. Az új elnök szerint óriási dolog lenne elhozni Magyarországra a 2024-es sakkolimpiát, de az is nagyon fontos lenne, hogy minden magyar ember ismerje, tudja a sakk szabályait, valamint az is, hogy a sakk oktatása a nemzeti alaptanterv része legyen, azaz minden óvodás és iskolás gyermek megtanuljon sakkozni. Interjú.

Amikor a megválasztása előtt beszédet mondott a sakkszövetség közgyűlésén, Rapport Richárdnak is üzent, mondván, hogy visszavárja őt a férfiválogatottba. Miért tartotta fontosnak azt, hogy megszólítsa a legjobb magyar sakkozót?
Pontosan azért, amit ön is említett.

Rapport Richárd jelen pillanatban ennek a sportágnak a magyar húzóneve, az ő Élő-pontszáma a legmagasabb, neki vannak a legjobb eredményei az aktívan sakkozó magyar versenyzők közül.
Ha ő nem csatlakozik a nemzeti együtteshez, hogyan várhatjuk el a többiektől, hogy szerepeljenek a válogatottban?

Márpedig azt mindenki tudja, hogy a közelmúltban több válogatott játékos lemondta a szereplést. Az sem titok, hogy a közeljövőben Belgrádba utazom, hogy személyesen találkozzam Rapporttal. Amúgy ismerjük egymást.

Szeretném tőle megkérdezni, hogy mit kell tennie a szövetségnek azért, hogy a versenyzők a lehető legjobb körülmények között készüljenek egy-egy világversenyre,
illetve szeretném őt visszahívni a magyar válogatott első táblája mellé.

Hogyan lett ön a Magyar Sakkszövetség elnöke? Miért vállalta el egy olyan testület vezetését, amely az elmúlt időszakban semmiképpen sem a sikerektől volt hangos?
Nézze, amikor világossá vált, hogy az elődöm, Seszták Tamás és az általa felkért elnökség nem kívánja folytatni ezt a munkát,
nagyon sokan megkerestek, és arra kértek, hogy vállaljam el ezt a posztot.
Tudták rólam, hogy szeretem a sportágat, ismerték a vonzódásomat a sakk iránt, talán kézenfekvő is volt, hogy megkeressenek.

A régi elnökségből két tag folytatja az új testületben is a munkát, egyebekben viszont egy vadonatúj, innovatív elnökséget állítottam össze. Fontos, hogy az előző elnökségből az olimpiai bajnok Mádl Ildikóval is beszéltem már, mert szeretném, ha ő is részese lenne a megújuló sakkszövetség munkájának.

A sakkszövetség vezetése mellett párhuzamosan a Magyar Paralimpiai Bizottságot is irányítja. Belefér mindez az idejébe úgy, hogy mindkét feladatát a lehető legjobban lássa el?
Nagyon fontos, amit mondott, mert

csak akkor szabad elvállalni egy ilyen feladatot, ha az ember tudja, hogy lesz rá elég ideje. Nekem lesz, ezért is vágtam ebbe bele.
De már utaltam az előbb arra, hogy egy hatékonyan dolgozó elnökség nagyon sok terhet levehet az elnök válláról. A testületbe éppen ezért került be több volt sakkozó, a gazdasági élet szereplői, egyetemi tanár, és olyat is felkértem, aki szervezetvezetésben jártas szakember. Közvetlenül a megválasztásom után már meg is tartottuk az első elnökségi ülést, ezen – többek között – arra kértem a tagokat, hogy május 24-re, a következő elnökségi ülésig mindenki dolgozza ki, hogy mivel szeretne foglalkozni.

A magyar sport koordinátarendszerében hol helyezkedik el a sakk?
Magyarországon egy hétvégén a labdarúgás után a sakk az a sportág, amely a legtöbb embert megmozgatja, illetve a mi esetünkben asztalhoz ülteti. Ki gondolná, hogy
a sakkban a kiadott versenyengedélyek száma 6000 fölött van, és 14 ezer ember van, aki amatőrként indul versenyeken,
tehát az ország ma is sakkfertőzött.

Ezzel együtt is rengeteg tennivalónk akad még.
Célul tűztem ki, hogy ne legyen olyan magyar ember, aki nem ismeri a sakk szabályait, aki nem tud legalább alapszinten sakkozni.
Jó lenne, ha minél többen ismernék a sakk történetét és azokat a magyar hősöket, akik ebben a sportágban az elmúlt évtizedekben maradandót alkottak.

A végső cél az, hogy a sakk iskolai tananyag legyen?
Igen, de részben már most is az. A nemzeti alaptanterven belül egyes kerettantervek már tartalmazzák a sakk oktatását.

A minap találkoztam Csépe Valéria kormánybiztos asszonnyal, aki a nemzeti alaptanterv megújításáért felel. Vele is arról beszélgettem, hogyan lehetne a sakk oktatását minden magyar gyerek számára lehetővé tenni.
Ehhez persze még nagyon hosszú út vezet. Mást ne mondjak, meg kell találni azokat a pedagógusokat, akik tanítani tudják a sakkozást – akár az óvodákban, akár az általános iskolákban. Ne feledjük el, hogy a sakk globális játék, a szabályai a világ minden országában ugyanazok, a sakk nyelvét mindenki érti. A magyar sakksport egyik világsztárja, Polgár Judit elindította a Sakkpalota programot, amelyet ezen a héten Rómában az olasz szövetségnek mutatunk majd be. Polgár Judit számunkra olyan csillag, mint a labdarúgásnak Zinedine Zidane vagy David Beckham.

Ő bárhol a világon megjelenik, tudják róla, hogy Magyarországról érkezett, miként azzal is mindenki tisztában van, hogy
a magyaroknak micsoda érdemeik vannak a sportág fejlesztésében – elég, ha csak az Élő Árpád fejlesztette pontszámítási rendszerre gondolunk.
Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a sakk nem kizárólag sport. A sakk lényege a sakkról való gondolkodás – ezt nem én mondtam, hanem a kiváló nagymester, a négyszeres olimpiai bajnok David Bronstein. A sakk tehát nem pusztán sport, hanem a kultúra része is. Benne van a játék, a művészet, a történelem – túlmutat a sporton.
2024-ben Budapest tényleg sakkolimpiát szeretne rendezni?
Igen, de ez nem lesz egyszerű feladat.

Egy sakkolimpián több mint 700 asztalt kell felállítani, ehhez – a kiegészítő termekkel együtt – legalább 7000 négyzetméter szükséges.
A Papp László Aréna kicsi lenne egy sakkolimpia megrendezéséhez, de például a Hungexpón meg tudnánk csinálni.

A pályázati győzelem nem garantált, de bele kell vágni, mert ha meg sem próbáljuk, akkor nincs siker sem. Sakkolimpiát kétévente rendeznek. Irgalmatlan szervezőmunka várna ránk, de meg tudjuk csinálni.
A kormányzat támogatását bírom az ügyhöz, mondanom sem kell, hogy mekkora dolog lenne az ország számára egy sakkolimpia megrendezése.

Szerző: Sakk-mester  2019.05.13. 10:04

gchtvege.jpg  

gchtra.jpg

 

 

 

 

 

 

------------- 

A 2019-es év első Grand Chess Tour versenyét fölényesen, 3,5 pont előnnyel nyerte a világbajnok világelső Magnus Carlsen, a II, III, helyen Nakamura és Vachier-Lagrave osztozott.

--------------------

Carlsen a verseny negyedik napján elszenvedte első vereségét és a holtversenyes harmadik helyen zárta az első blitz napot, de még így is 2,5 pontnyi az előnye az összesítésben. A blitz-verseny első napján a francia Vachier-Lagrave Maxime volt a legeredményesebb: 9/6,5

---------------

A rapid verseny toronymagas győztese minden versenynapra egy, összesen három "felest" engedélyezett magának, és ezzel az eredményességgel ismét a sakkvilág felett lebeg Magnus "Mágus" szelleme. Ma (05-11) a blitz összecsapások izgalmaiban gyönyörködhetnek a sakk szerelmesei.

-------------------

Carlsen a rapid verseny első és második napján is egy-egy döntetlent engedélyezett riválisainak, így négy győzelmével és két döntetlenjével vezeti a mezőnyt:  6/5 (10)

----------------

 A versenyben vezet: Carlsen és Wei három partiból szerzett 2,5 (5) ponttal. A versenyen a hagyományos pontszámítástól eltérő - a győzelem két pontot ér, a döntetlen 1 pontot, a vereség nullát - számítást alkalmazzák. Ezzel kívánják a rapid-játszmák értékesebb mivoltát a blitzzel szemben hangsúlyozni.

   

 

 

Szerző: Sakk-mester  2019.05.13. 07:00

szabo_laszlo.pngszabo_laszlo2.jpg

Mivel egyetlen jelölt  - Szabó László - aspirál a Magyar Sakkszövetség megüresedett elnöki székének elfoglalására, így választásról nem beszélhetünk, bólintással, vagy közfelkiáltással fogják őt megválasztani. Nos, hogy ma a jól felkészített, a félkészülésre időt szánó Szabó László lesz a Sakkszövetség elnöke, arra nagy tétben, de minimum egy üveg márkás konyakban mernék fogadni. Alapos munkát végzett az elnökjelöltet helyzetbehozó team: Kállai Gábor és baráti köre. A program túl általános és túl optimista. Szabó politikusi mivoltát nem tagadja meg, azt mondja, amit  a "nép" hallani akar, ami miatt ráadják voksukat. 

Szabó László "székfoglaló" beszédét ITT hallgathatod meg.

Nagy kár, hogy a véleményformáló bloggereket nem tájékoztatták előre, csak a saját sajtójukban bízva kommunikálnak a sakk iránt érdeklődőkkel. Természetesen így el lehet kerülni a kényes kérdéseket, azok megválaszolását. A sakk egy nyílt játék, reméljük erre a nyitottságra, láthatóságra, átláthatóságra törekszik majd az új sakkvezetés.

Szerző: Sakk-mester  2019.05.11. 06:40